Bc. Miroslava Padrtová

Funkce:Referent odboru odboru majetkového a kontroly 2
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 115
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor majetkový a kontroly -> Vedoucí odboru majetkového a kontroly -> Referent odboru odboru majetkového a kontroly 2
E-mail:padrtova@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 826
Řeší tyto životní situace: