Socha Vítěze

Bronzová socha Vítěze se nachází v areálu TJ Tatran Bohunice kousek od vchodu do staré haly. Socha patří do majetku TJ Tatran.

Jejím autorem je akademický sochař František Navrátil z Borkovan, který zemřel 26. října 2012. Měl jsem možnost nedlouho před jeho smrtí s ním o soše mluvit a on mi upřesnil i její název. Na Odboru kultury Magistrátu města Brna je totiž v evidenci chybně uveden název Fáze měsíce. Socha ale symbolizuje sportovce probíhajícího vítězně cílem.
Od září 1988 stojí na svém místě. Původní pořizovací hodnota sochy byla 130 000 Kčs.

Socha sama o sobě je nejenom umělecké dílo, ale zaujme zejména konstrukčními prvky. Excentrické uchycení jen jedné nohy na vysokém betonovém podstavci, rozepjaté ruce a celková výška kolem tří metrů, to vše vyžadovalo řadu výztuh, které zajišťují její pevnost, stabilitu a bezpečnost.

Antonín Crha
starosta

Zdroj: Kniha "Z historie Bohunic", ISBN: 978-80-905558-0-8.