Ulice Lány se na dobu 5 měsíců částečně uzavírá

Ulice Lány, se od křižovatky s ulicí Ukrajinskou směrem do centra, v době od 10.3. do 3.8.2015 uzavírají.
Důvodem je rekonstrukce vodovodu.

Antonín Crha
starosta