Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice se uskuteční 11.3.2015

Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice proběhne 11.3.2015 od 17:00 hod. v zasedacím sále radnice  (ulice Dlouhá č. 3, Brno-Bohunice)

Program viz níže.

Antonín Crha
starosta