Vyhodnocení ankety o podobě ciferníku hodin pro bohunické náměstí.

Dne 22. března 2015 byla ukončena anketa o podobě budoucích hodin na náměstí před radnicí v Bohunicích.

Níže předkládám výsledky hlasování. Přestože bylo předem řečeno, že nemá smysl hlasovat elektronicky vícekrát, že anketa bude následně očištěna o vícenásobné hlasování z jednoho místa, dělo se tak. Například u varianty 2 bylo 80% všech hlasů duplicitních. Po očištění zbylo ze 104 hlasů jen 20 originálních.

Celkový počet odevzdaných hlasů na webu Bohunic byl 1091. Po odstranění duplicit zbylo 601 originálních hlasů. Varianta 5 získala 45%.

V papírové podobě hlasovalo 198 z vás. Pro variantu 5 se vyslovilo 62 hlasujících.

Celkově tedy zvítězila varianta č. 5 se ziskem 41,68% (333) hlasů.

Rada městské části Brno-Bohunice na svém jednání dne 1.4.2015 variantu č. 5 potvrdila jako tu, která bude na hodinách vyobrazena.

Antonín Crha
starosta