Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele investiční akce „Odstranění nadbytečných sušáků\"

Rada městské části Brno-Bohunice na svém zasedání dne 27.5.2015 schválila zadávací podmínky na akci „Odstranění nadbytečných sušáků na prádlo a zrušení nevyužitých dětských hřišť a sportovišť na ulici Okrouhlá, Vedlejší, Švermova a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice“.

 Osloveny budou firmy:

  1. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno
  2. ZOLP s.r.o., Kohoutovická 3, 641 00 Brno
  3. ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany
  4. Strabag a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
  5. PROFIPLAST, s.r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno
  6. I.S. spol. s r.o., Křižíkova 3009/72A, 612 00 Brno
  7. Figarostav s.r.o., Brněnská 1344, 665 01 Rosice u Brna

Zakázka je otevřená a podmínky budou zveřejněny i na profilu zadavatele.

Přihlásit se může kdokoliv, i ti, kteří nebyli osloveni.

Rozpočtovaná částka je 3 mil. Kč. Akce je ze 2/3 hrazena z dotace MMR ČR.

Termín realizace: Do konce roku 2015.

Antonín Crha
starosta