Začaly práce na oplocení dětského hřiště

Začaly práce na oplocování dětského hřiště při ulici Ukrajinské, poblíž domů č. 23-27.

Cena díla 80.000,-Kč

Antonín Crha
starosta