Rada městské část Brno-Bohunice schválila další investiční projekty

Rada městské část Brno-Bohunice na svém 18. zasedání dne 10.6.2015 schválila zhotovitele dalších investičních projektů:

Úprava veřejného prostranství před ZŠ Arménská.
Vítězem veřejné soutěže se stala firma Zemako s.r.o. s nabídkovou cenou 3.198.868,-Kč bez DPH. Akce je hrazena ze 2/3 z dotačního titulu MMR ČR „Regenerace panelového sídliště“

Oprava obkladů, dlažby, vodoinstalace a elektroinstalace ve školní kuchyni MŠ Uzbecká.
Vítězem veřejné soutěže se stala firma Profiplast spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 530.411,21Kč bez DPH. Akce je hrazena z dotace města Brna a rezervního fondu MŠ.

Dodávka konvektomatu pro MŠ Amerlingova.
Vítězem veřejné soutěže se stala firma Megastro CZ, s.r.o. s nabídkovou cenou 129.465,-Kč bez DPH. Akce je hrazena z dotace města Brna a rezervního fondu MŠ.

Dodávka elektrické smažící pánve pro ZŠ Vedlejší.
Vítězem veřejné soutěže se stala firma Megastro CZ, s.r.o. s nabídkovou cenou 77.150,-Kč bez DPH. Akce je hrazena z dotace města Brna a rezervního fondu ZŠ.

Přístupový a komunikační systém pro ZŠ a MŠ Vedlejší.
Vítězem veřejné soutěže se stala firma Ing. Vladimír Zavřel, Z-Ware s nabídkovou cenou 96.338,-Kč bez DPH. Akce je hrazena rezervního fondu ZŠ.

Výměna výdejního zařízení ve školní jídelně v ZŠ a MŠ Vedlejší.
Byla schválena nabídka firmy Veřejná informační služba, spol .s.r.o. s nabídkovou cenou 90.252,-Kč bez DPH. Akce je hrazena rezervního fondu ZŠ.

Dále Rada městské část Brno-Bohunice na témže zasedání odsouhlasila zahájení veřejné soutěže na investiční akce:

Rekonstrukce  skateparku.
Osloveno bude 6 specializovaných firem.

Adaptace stávajících prostor šaten a umýváren na třídu se scénou.
Osloveno bude 9 firem.

Areál cvičiště Jednotky sboru dobrovolných hasičů – 3. etapa – přístavba WC.
Osloveno bude 9 firem.

Antonín Crha
starosta MČ Brno-Bohunice