Areál cvičiště JSDH V MČ Brno-Bohunice – 3. etapa - přístavba WC

Komise pro výběr dodavatele
Ing. Antonín Crha
pan Josef Juras
Bc. Leoš Šmídek
pan Vít Prýgl
Mgr. Andrea Múdra

Poptaní dodavatelé: 9

Podané nabídky:
PROFIPLAST, spol. s r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno s nabídkou 899.682 Kč bez DPH
MTG stavby, spol. s r.o., Chaloupkova 578/3, 612 00 Brno s nabídkou 941.914,46 Kč bez DPH
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Bednaříkova 1a, 628 Brno s nabídkou 811.956 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Bednaříkova 1a, 628 00 Brno, IČ 29298113

Realizační cena: 
811.956 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
15.07.2015 - 15.10.2015