Oprava oplocení MŠ Běloruská 4 a MŠ Amerlingova 4 v MČ Brno-Bohunice

Komise pro výběr dodavatele
Ing. Antonín Crha
pan Josef Juras
Mgr. et Mgr. Lucie Stará
paní Kateřina Schielová
pan Jaroslav Styblík

Poptaní dodavatelé: 7

Podané nabídky:
PROFIPLAST, spol. s r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno s nabídkou 600.285 Kč bez DPH
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany s nabídkou 836.827,21 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
PROFIPLAST, spol. s r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno, IČ 44964544

Realizační cena: 
600.285 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
15.10.2015 - 15.12.2015