Instalace hodin jednotného času na ulici Dlouhá v MČ Brno-Bohunice

Komise pro výběr dodavatele
Ing. Antonín Crha
Ing. Otakar Kamarád
Mgr. Ilona Kašparovská

Poptaní dodavatelé: 3

Podané nabídky:
BRNOTROM, v.o.s., Vsetínská 16, 639 00 Brno s nabídkou 147.345 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
BRNOTROM, v.o.s., Vsetínská 16, 639 00 Brno, IČ 49451341

Realizační cena: 
147.345 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
15.07.2015 - 30.10.2015