Vlajka Moravy vlaje nad bohunickou radnicí

U příležitosti nedělního svátku sv. Cyrila a sv. Metoděje vlaje nad bohunickou radnicí vlajka Moravy.

Antonín Crha
starosta