Zahradu ZUŠ zpřístupníme veřejnosti

Zahrada ZUŠ na ulici Amerlingova prošla postupnou rekonstrukcí.

Nové vedení městské části Brno-Bohunice proto rozhodlo o jejím zpřístupnění veřejnosti jako místo oddychu.

Do areálu je přísně zakázáno vstupovat s jakýmikoliv zvířaty. Z toho důvodu bude možné se pohybovat po travnatých plochách bez obav z potřísnění.

Zahrada bude poprvé otevřena 3.8.2015,  a pak vždy každý den od 8 do 19hod.

Vzrostlá tráva bude do pondělí posekaná.

Antonín Crha
starosta

Milan Hrdlička
místostarosta