Opravy silnic a chodníků v Bohunicích

Vedení městské části Brno-Bohunice se letos podařilo, se společností Brněnské komunikace a.s., domluvit a realizovat mimořádně velké množství oprav chodníků a silnic. Některé práce byly dlouhodobě plánované jako třeba oprava povrchu silnic Gruzínská a Kamenice.

Svým rozsahem ojedinělý objem prací se dotkl téměř celých Bohunic.

Asi největší radost máme z toho, že se podařilo konečně opravit silnici ke garážím a dílnám na ulici Ukrajinská a zejména silnici a chodník ke školce Švermova a CVČ Labyrint.

Rozsah prací:

- opravy chodníků 4.051m2
- opravy silnic 7.283m2

Dále byly vybudovány 2 bezbariérové přechody, lokálně opraveny dvoje schodiště. Jedno schodiště bylo vybudováno zcela nové. Bylo opraveno 127 kanálů. Bylo instalováno, nebo měněno 65ks dopravních značek, obnoveno 92m2 a 795bm vodorovného značení a další menší práce v objemu 160bm.

Antonín Crha
starosta