Rekonstrukce parkoviště na ul. Spodní začíná

Na začátku prosince by měly být zahájeny práce na přeměně štěrkové plochy na ul. Spodní v nové parkoviště.

Projekt, který si těžce probojovával cestu přes různé odbory a orgány města Brna, je připraven k realizaci.

Stavební firma začne vybudováním retenční nádrže. K tomu je třeba uzavřít asi 1/4 parkoviště.

V lednu (záleží na počasí) bude uzavřena polovina plochy, kde budou práce pokračovat. Na druhé polovině se bude moci parkovat. V únoru až březnu pak bude nutné uzavřít parkoviště celé. Dokončení lze očekávat na začátku dubna. Obrázky projektů jednotlivých etap viz níže.

Antonín Crha
starosta