Rezidenční parkování - prezentace projektu

Projekt rezidenčního parkování je připravován na "velkém" městě Brně již řadu let.

Na základě znalostí tohoto projektu se mi zdá, že to není pro Bohunice ta nejlepší cesta jak získat více parkovacích míst. Nicméně nechci a ani nemohu být tím, kdo zavedení bude blokovat. Zejména, pokud by se ukázalo, že se mýlím a že je to projekt přínosný.

A tak jsme se rozhodli zorganizovat na 20.1.2016 veřejnou prezentaci projektu Rezidenčního parkování. Cílem akce, která se uskuteční od 17:30hod. v zasedacím sále bohunické radnice (Dlouhá 3) je, s projektem seznámit širokou veřejnost.

Prezentaci povedou pracovníci společnosti Brněnské komunikace a.s. a zástupci Odboru dopravy MMB.

Antonín Crha
starosta

Foto je pouze ilustrační.