Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

V roce 2015 se obrátilo na ÚMČ Brno-Bohunice 15 občanů s písemnou žádostí o informaci. Všechny žádosti byly vyřízeny poskytnutím požadované informace.

Žádostí podáno celkem: 15

- v analogové formě (písemně) - 9
- v digitální formě (e-mail,...)  - 6

Žádostí vyřízeno celkem: 15

Text výroční zprávy