Upozornění na čištění vozovek a obnovu vodorovného dopravního značení

Upozorňujeme majitele a provozovatele silničních vozidel, že v měsících dubnu a květnu 2016 v termínech dle harmonogramu čištění bude prováděno blokové čištění a souběžně s ním i obnova vodorovného dopravního značení na komunikacích a přilehlých parkovištích v MČ Brno-Bohunice.

Žádáme proto řidiče zaparkovaných vozidel o odstranění všech aut z komunikací a přilehlých parkovišť nejpozději do 08:00 hod. v den čištění a o dodržování zákazů stání i v průběhu dne s ohledem na obnovu dopravního značení.
Nedodržení povinnosti odstranění vozidla bude postihováno jako přestupek s možností uložení pokuty do 2.000,- Kč a odtahu vozidla.
Více informací naleznete ZDE.