Velkoobjemové kontejnery na biologický odpad 2016

I v letošním roce budou přistavovány velkoobjemové kontejnery výhradně na ROSTLINNÝ ODPAD. Přistavování těchto kontejnerů probíhá v období od března do listopadu vždy v sobotu.

Stanoviště kontejnerů:
Souhrady 1. sobota v měsíci
Neužilova (parkoviště) 2. sobota v měsíci
Čeňka Růžičky 3. sobota v měsíci
Lány (u č. 56) 4. sobota v měsíci*

* Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci!

Doba přistavení bude od 9.00 hod. do 17.00 hod. nebo do naplnění kontejneru. Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo uvedený ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, listí apod. Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných věcí je trvale určen sběrný Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a, Brno-Bohunice.