Fotoreportáž z otevření skateoparku

Malá fotoreportáž z otevření nového skateparku v parku při ulici Osová.

Dne 21.6.2016 v 16 hod.

Antonín Crha
starosta