Upozornění na opravu prostoru před poštou na ul. Běloruská

V termínu 18.7.2016 - 1.11.2016 bude probíhat úprava prostoru před poštou na ul. Běloruská. Z tohoto důvodu žádáme veřejnost, aby využívala obchůzných tras a nevstupovala na staveniště.

Původní kontejnery na tříděný odpad (PET, sklo a papír) budou nahrazeny podzemními kontejnery na tříděný odpad. Po dobu rekonstrukce tohoto prostranství budou veřejnosti k dispozici kontejnery:

- na papír na ul. Běloruská (poblíž polikliniky) a na ul. Ukrajinská (u parkoviště před Albertem),
- na PET a sklo na ul. Ukrajinská (u parkoviště před Albertem).

info tabule