Chodník Švermova - Osová byl dokončen

Nový chodník z ulice Švermova nahoru na přestupní terminál MHD Osová byl dokončen.

Dnes pracovníci ÚMČ chodník od zhotovitele převzali (s drobnými nedodělky).V současnosti je možné po něm chodit jen na vlastní nebezpečí, protože ještě neproběhla kolaudace.

Cena stavby je: 932.770, 03Kč bez DPH.


Antonín Crha
starosta