Obnova zeleně v zahradě MŠ Amerlingova 4 v Brně-Bohunicích

Komise pro výběr dodavatele:
Ing. Antonín Crha
pan Milan Hrdlička
Ing. Otakar Kamarád

Poptaní dodavatelé: 4

Podané nabídky:
KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno s nabídkou 170.627,00 Kč bez DPH a cena za údržbu po dobu 3 let 24.000,00 Kč bez DPH
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno s nabídkou 306.274,30 Kč bez DPH a cena za údržbu po dobu 3 let 43.479,00 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358

Realizační cena: 
170.627,00 Kč bez DPH a cena za údržbu po dobu 3 let 24.000,00 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
srpen 2016 - 15.12.2016