Pronájem reklamních ploch

Rada MČ Brno-Bohunice na svém 54. zasedání dne 19.10.2016 stanovuje pevnou sazbou za umístění reklamního panelu ve výši 2.500 Kč/m2/rok

Umístění reklamy

na zídce, která je součástí pozemku p. č. 1929/2 při ulici Dlouhá

na oplocení, která je součástí pozemku p. č. 1275 při ulici Jihlavská

na oplocení, které je součástí pozemku p. č. 1197/9 při ulici Ukrajinská