Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

V roce 2016 se obrátilo na ÚMČ Brno-Bohunice 17 občanů s písemnou žádostí o informaci. 16 žádostí byly vyřízeny poskytnutím požadované informace, jedna žádost byla odložena.

Žádostí podáno celkem: 17

- v analogové formě (písemně) - 10
- v digitální formě (e-mail,...)  - 7

Žádostí vyřízeno celkem: 16
Odloženo žádostí: 1

Text výroční zprávy