Veřejná beseda - prostranství Švermova

Zveme na veřejné projednávání projektu

Rekonstrukce prostranství Švermova

- nové skutečnosti -

pondělí 20. 2. 2017 v 18 hod.

v zasedacím sále bohunické radnice, Dlouhá č. 3 (Kalinka)Tématem besedy bude seznámení veřejnosti s novými, převážně pozitivními změnami v lokalitě „Kavkaz“, které povedou k odstranění prodejních stánků

Na jednání zvou:

Antonín Crha, starosta

Milan Hrdlička, místostarosta