PD - Oprava předprostoru ZŠ a MŠ Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunice

Komise pro výběr dodavatele:
Ing. Antonín Crha
pan Milan Hrdlička
Ing. Otakar Kamarád

Poptaní dodavatelé: 1

Podané nabídky:
Ing. Zdeněk Sendler, Wanklova 576/6, 602 00 Brno s nabídkou 219.500 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
Ing. Zdeněk Sendler, Wanklova 576/6, 602 00 Brno, IČ 12189391

Realizační cena: 
219.500 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
do 30.09.2017