Zpracování pasportu zeleně na plochách veřejné zeleně ve správě MČ Brno-Bohunice

a implementace dat inventarizace dřevin do GISMB

Komise pro výběr dodavatele:
Ing. Antonín Crha
pan Milan Hrdlička
Ing. Otakar Kamarád

Poptaní dodavatelé: 1

Podané nabídky:
Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina s nabídkou 225.200 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina, IČ 02017342

Realizační cena: 
225.200 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
do 15.06.2017