Nový gril pro veřejnost

V CVČ Labyrint na ul. Švermova byl nově instalován gril pro veřejnost.

Antonín Crha

starosta