Oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice

Výběrová komise:
paní Kateřina Schielová
Mgr. Leoš Šmídek
Ing. Antonín Crha

Poptaní dodavatelé: 6

Podané nabídky:
ARVELA s.r.o., Hřbitovní 299, 664 42 Modřice s nabídkou 972.919,58 Kč bez DPH
PROFIPLAST, spol. s r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno s nabídkou 1.148.867,01 Kč bez DPH
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice s nabídkou 1.033.107,87 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
ARVELA s.r.o., Hřbitovní 299, 664 42 Modřice, IČ 01589491

Realizační cena:
972.919,58 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
03.07.2017 - 25.08.2017