Nový šachový stolek pro veřejnost v Bohunicích

Minulý týden jsme nechali instalovat nový, betonový šachový stolek.


Místo: zahrada ZUŠ na Bohuňově ulici.

Figurky každý svoje.

Níže je foto z úvodní, otevírací šachové partie mezi starostou MČ Antonínem Crhou a místostarostou MČ Milanem Hrdličkou.