PD - Vybudování rezervoáru vody v MČ Brno-Bohunice

Komise pro výběr dodavatele:
Ing. Antonín Crha
pan Milan Hrdlička
Ing. Otakar Kamarád

Poptaní dodavatelé: 6

Podané nabídky:
JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno s nabídkou 297.300 Kč bez DPH
AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno s nabídkou 567.000 Kč bez DPH
AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno s nabídkou 227.000 Kč bez DPH
VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno s nabídkou 183.600 Kč bez DPH
LB projekt - water of engineering, s.r.o., Kounicova 685/20, 602 00 Brno s nabídkou 168.000 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ 49437267

Realizační cena: 
183.600 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
22.05.2017 - 15.03.2018