Veřejná diskuze o nové tramvajové lince do kampusu

Zveme na veřejnou diskuzi o nové tramvajové lince do bohunického kampusu.

Termín: 14.6.2017 od 18:30hod.
Místo: sál hasičky, Ukrajinská 2

Účastníci: viz text pozvánky.

Těším se na vás.


Antonín Crha
starosta