Dočasné odstranění kontejnerů na separovaný odpad u OC Kavkaz

Od poloviny listopadu bude zahájena rekonstrukce veřejného prostranství před OC Kavkaz, při které budou dočasně odstraněny kontejnery na separovaný odpad. Nově budou v rámci rekonstrukce veřejného prostranství vybudovány podzemní kontejnery na tříděný odpad.

V tomto období využívejte kontejnery v blízkém okolí na ulicích:

Papír, sklo, plasty: Okrouhlá 10, Švermova 19 – před SVČ Lány
Papír, plasty: Dlouhá x Hraničky
Sklo: Okrouhlá 20, Švermova 3

Situační plánek