Oprava vybraných částí oplocení pozemku p.č. 803 v k.ú.Bohunice, při ulici Lány v MČ Brno - Bohunice

Komise pro výběr dodavatele:
Ing, Antonín Crha
pan Milan Hrdlička
Ing. Otakar Kamarád

Poptaní dodavatelé: 3

Podané nabídky:
PROFIPLAST, spol. s r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno s nabídkou 390.329 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
PROFIPLAST, spol. s r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno, IČ 44964544

Realizační cena:
390.329 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
23.10.2017 - 15.12.2017