Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

V roce 2017 se obrátilo na ÚMČ Brno-Bohunice 19 občanů s písemnou žádostí o informaci.
Všech 19 žádostí bylo vyřízeno poskytnutím požadované informace.

Text výroční zprávy