Beseda o veřejných WC a novém chodníku

Zveme na besedu na téma veřejné WC a nový chodník od OC Kalinka k ul. Běloruská.

18. dubna 2018 od 18 hod v zasedacím sale ÚMČ Bohunice.

Antonín Crha
starosta