Pozvánka

Vážení účastnící veřejné debaty konané 28.3. na téma ÚZEMNÍ STUDIE BÝVALÉ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY NA ULICI LÁNY a dopravní napojení na ulici Lány. Na základě dohody si Vás dovoluji pozvat na první setkání pracovní skupiny členů vedení MČ Brno-Bohunice a veřejnosti.  

První setkání pracovní skupiny proběhne 2.5. 2018 v zasedací místnosti MČ Brno-Bohunice v 18,00 hod. 

Do pracovní skupiny byli pozváni všichni, kteří nám poskytli svůj @. Máte-li však někoho z okolí, který by se rád do pracovní skupiny zařadil, bude vítán. 

Milan Hrdlička Místostarosta