Svolání XXII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice ve středu 05.09.2018

XXII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice se koná ve středu 05.09.2018 v 17:00 hodin v sále bohunické radnice Dlouhá 3.
Zasedání ZMČ je přístupné veřejnosti. 

Svolání XXII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice  - Program zasedání
Důvodová zpráva - bod 1 programu
Důvodová zpráva - bod 2 programu
Důvodová zpráva - bod 3 programu
Důvodová zpráva - bod 4 programu
Důvodová zpráva - bod 5 programu
Důvodová zpráva - bod 6 programu

Jednání zastupitelstva MČ bylo audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek. Přímý přenos skončil. Tento přenos byl zaznamenáván, archivován a následně bude zveřejněn v sekci MČ Brno-Bohunice >> Zastupitelstvo MČ.