Proč se kope na ul. Švermova

Často se mě ptáte, proč se kope na ul. Švermova?
 Společnost EON provádí výměnu svých el. kabelů, které napájí jednotlivé bytové domy.
Práce potrvají přibližně 2 měsíce a budou se po ulici posouvat z východu na západ.

Antonín Crha
starosta