Zřízení keramické dílny v prostorách bývalého služebního bytu v objektu MŠ Amerlingova 4

Komise pro výběr dodavatele:
Ing. Antonín Crha
Milan Hrdlička
Ing. Otakar Kamarád

Poptaní dodavatelé: 1

Podané nabídky:
Ing. Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01, Jičín s nabídkou 143.200 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
Ing. Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01, Jičín, IČ 66585708

Realizační cena:
143.200 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
do 30.06.2019