Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice - stavební

Komise pro výběr dodavatele:
Mgr. Ivan Nezval
Josef Juras
Ing. Iva Vošterová

Poptaní dodavatelé: 5

Podané nabídky:
KOROS, s.r.o.,Stejskalova 984/37, 615 00, Brno s nabídkou 638.453 Kč bez DPH
HRAZDÍRA s.r.o., Kaštanova 515/125a, 620 00, Brno s nabídkou 877.115,44 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
KOROS, s.r.o.,Stejskalova 984/37, 615 00, Brno , IČ 26926954

Realizační cena:
638.453 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
01.07.2019 - 02.08.2019