Vybudování rezervoáru vody v MČ Brno-Bohunice

Komise pro výběr dodavatele:
Josef Juras
Jaroslav Pospíšil
JUDr. Dana Hermanová

Poptaní dodavatelé: 7

Podané nabídky:
VHS Brno, a.s., Masná 444/102, Brno, 602 00 s nabídkou 2.388.088 Kč bez DPH
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 s nabídkou 2.393.930 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48, IČ 25504011

Realizační cena:
2.393.930 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
03.06.2019 - 27.09.2019