Vlajka Moravy vlaje nad radnicí

U příležitosti pátečního svátku moravských věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje vlaje nad bohunickou radnicí vlajka Moravy.Antonín Crha
starosta