Rekonstrukce osvětlení tříd v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice

Komise pro výběr dodavatele:
Milan Hrdlička
Ing. Otakar Kamarád
Mgr. Ilona Kašparovská

Poptaní dodavatelé: 6

Podané nabídky:
KOROS, s.r.o., Stejskalova 984/37, Brno 615 00 s nabídkou 349.878 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
KOROS, s.r.o., Stejskalova 984/37, Brno 615 00, IČ 26926954

Realizační cena:
349.878 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
01.08.2019 - 15.09.2019