Údržba vybavení sídliště v MČ Brno-Bohunice

Komise pro výběr dodavatele:
Jaroslav Pospíšil
Mgr. Leoš Šmídek
Vít Prýgl
Mgr. Petra Křížová
Mgr. Jan Liščinský

Poptaní dodavatelé: uveřejněno na profilu zadavatele a to formou neomezeného a přímého dálkového přístupu 24 hodin denně.

Podané nabídky:
Roman Šustr, Raisova 491/11, 634 00 Brno s nabídkou 613.252 Kč bez DPH
FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno s nabídkou 1.259.700 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
Roman Šustr, Raisova 491/11, 634 00 Brno , IČ 40969371

Realizační cena:
613.252 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
01.09.2019 - na dobu neurčitou