Zajišťování sociálních pohřbů pro MČ Brno-Bohunice

Výběrová komise:
Mgr. et. Mgr. Lucie Stará
Mgr. Ivan Nezval
Josef Juras

Poptaní dodavatelé: 5

Podané nabídky:
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., Koliště 190/97, 602 00 Brno s celkovou nabídnutou cenou 6.515 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., Koliště 190/97, 602 00 Brno, IČ 60713330

Realizační cena:
max. 500.000 bez DPH po dobu trvání smlouvy

Lhůta plnění:
do 19.11.2023