Svolání IX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice ve středu 18.12.2019

IX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice se konáve středu 18.12.2019 v 17:00 hodinv sále bohunické radnice Dlouhá 3.
Zasedání ZMČ je přístupné veřejnosti.

Svolání ZMČ Brno-Bohunice

Jednání zastupitelstva MČ bylo audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek. Přímý přenos skončil. Tento přenos byl zaznamenáván, archivován a následně bude zveřejněn v sekci MČ Brno-Bohunice >> Zastupitelstvo MČ.