Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019

V roce 2019 se obrátilo na ÚMČ Brno-Bohunice 12 občanů s písemnou žádostí o informaci.

Všech 12 žádostí bylo vyřízeno poskytnutím požadované informace.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019