Prezentace nového územního plánu.

Zveme vás ve čtvrtek 30. dubna v 18 hodin do Auly bohunického Kampusu na setkání k novému územnímu plánu.  

Jak se bude v příštích letech rozvíjet Brno? V čem pomůže nový územní plán vaší městské části? Kde bude možné stavět nové byty? A jak se posílí doprava? Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Setkání startují v dubnu, vždy v úterky a čtvrtky v 18 hodin. Vstup je zdarma.Zeptat se můžete na vše, co vás k novému územnímu plánu zajímá, Po představení návrhu bude následovat diskuze. Druhá část setkání je vyhrazena pro dotazy nad mapami. 

S návrhem nového územního plánu se může veřejnost seznámit od 2. dubna také na webových stránkách města www.upmb.brno.cz. Do výkresů i textové části je možné v průběhu dubna nahlédnout i v sídle Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna na ulici Kounicova. Veřejné projednání návrhu se bude konat na začátku května.

čt 30. 4. - Univerzitní kampus Bohunice (Kamenice 5)
MČ Bohunice, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bosonohy

Kancelář architekta města Brna

Prezentace nového územního plánu